ANBI

Stichting International Choreographic Arts Centre (ICK)

Rijnlandlaan
1062 MX Amsterdam
t +31 (0)20 616 7240
fiscaal nummer: NL 00 75.24.997.B.01.7400

Onze stichting heeft ten doel:
1. Creatie, productie en distributie van kunstwerken en evenementen op het gebied van theater, dans, performance, live art, time-based art, beeldende kunst, muziek en geluidskunst, video, film en tekstschrijven;
2. Het ondersteunen en bevorderen van onderzoek, reflectie en overdracht op het gebied van bovengenoemde kunstvormen;
3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Onze stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
1. Het initiëren en produceren van kunstwerken op elk denkbaar formaat en voor ieder publiek;
2. Het in verbinding brengen van een artistieke en een reflectieve praktijk ;
3. Het organiseren van festivals, debatten, ronde tafel gesprekken, grensoverschrijdende projecten en elk ander evenement ter bevordering van de uitwisseling van ideeën en ervaringen;
4. Het opereren in een stevig en zich constant ontwikkelend netwerk van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars, producenten, afnemers en diverse culturele instellingen;
5. Het geven van lessen, workshops, lezingen en andere educatieve activiteiten;
6. Het publiceren van artikelen, teksten, boeken, compact discs, digital versatile discs en diverse andere media, hetzij ter documentatie, hetzij als zelfstandige artistieke uiting;
7. In alle activiteiten grensoverschrijdend (tussen disciplines) en zowel nationaal en internationaal te opereren.

 

- Beloningsbeleid algemeen
De cao Toneel & Dans is leidraad voor omgang, inschaling en salariëring van personeel. Bij ICK Dans Amsterdam is nadrukkelijk aandacht voor arbeidsmarktbeleid: het gezelschap draagt bij aan de Omscholingsregeling Dans en waar mogelijk wordt ingezet op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. 

< download CAO Toneel Dans 2024 >

 
- Beloningsbeleid raad van toezicht
De Raad van toezicht is onbezoldigd, actief en nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de organisatie en het merk ICK Dans Amsterdam. ICK creëert culturele waarde door het op verantwoorde wijze produceren van hoogwaardige dansvoorstellingen, het ondersteunen van (nieuwe) makers en dansers en internationale research. De samenstelling van de Raad van toezicht waarborgt professionaliteit, deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid volgens de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.
 

Raad van Toezicht
- Ageeth Telleman - voorzitter
- Jan Docter – algemeen lid
- Andreas Fleischmann – algemeen lid
- Sandra den Hamer – algemeen lid
- vacature – algemeen lid

______________________________

Download hier voorgaande jaarverslagen, met bijbehorende jaarrekening:

Download hier: