Careers

Marketing & Communications Coordinator

This post is written in Dutch because want people in our organization to be able to read and write in it. However, you do not have to be a native speaker and people from different nationalities are encouraged to apply.

Per direct - 32 tot 40 uur per week

 

Wij zoeken een creatieve denker en doener voor de afdeling communicatie. Namelijk een: Marketing & Communicatie Coördinator.

Wat bieden wij?
Een zelfstandige functie waar je veel kan leren. Leuke, enthousiaste collega’s in een divers samengesteld team.  Werken voor een internationaal platform voor hedendaagse dans van topniveau. Salaris volgens de CAO theater en dans, afhankelijk van ervaring en ambitie. Goede arbeidsvoorwaarden.

Wat vragen wij?
Passie voor dans en communicatie. Interculturele vaardigheden. Teamplayer. Creatief brein. Doener.

Gaat jouw hart sneller kloppen van het ontwikkelen van campagneconcepten, neem jij graag het initiatief om samen met het gehele ICK team campagnes tot een goed eindresultaat te brengen?

Ben je commerciële duizendpoot met een hart voor de kunsten? Heb je 2 tot 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie en beschik je over HBO/WO werk- en denkniveau? Onze organisatie is een internationale omgeving, daarom kan je je communicatief goed uitdrukken in het Nederlands en het Engels.

Wat ga je doen?
Je zorgt dat de communicatie rond de verschillende  onderdelen van  ICK Amsterdam; het gezelschap, de talentontwikkeling en de educatie- en onderzoeksactiviteiten, bij het juiste publiek terecht komen.

Je denkt mee over strategieën die bestaand en nieuw publiek bereiken. Je bent je bewust van de diverse omgeving van het gezelschap in Amsterdam Nieuw-West en kan daar goed in navigeren. Je werkt nauw samen met community manager om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Je zorgt voor de planning en uitvoering van alle (online) communicatie uitingen en voor de zichtbaarheid en de uitstraling van de activiteiten. Je voert de redactie van de website. Je maakt de vertaalslag van de door de dramaturg aangeleverde inhoudelijke teksten naar teksten voor verschillende publieksgroepen.

Je gaat regelmatig mee naar voorstellingen, onderhoudt goede contacten met collega’s bij de podia en festivals waar we optreden en bent bij premières het aanspreekpunt van ICK voor pers en genodigden. Het gaat om een zelfstandige functie, waarin je nauw samenwerkt met collega’s uit de organisatie, met name met de community manager, de tekstschrijver, vormgever en de art director.

Interesse?
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Clifford Portier. Je kunt hem telefonisch bereiken op 020-616 72 40. Motivatiebrieven voorzien van cv kunnen gestuurd worden naar vacatures@ickamsterdam.nl.

ICK Dans Amsterdam gaat uiteraard vertrouwelijk om met de gegevens die je met ons deelt.

ICK Dans Amsterdam is een internationaal platform voor hedendaagse dans, onder de visie van Emio Greco en Pieter C. Scholten. Met een divers team maken we dansvoorstellingen, ondersteunen we jonge choreografen en doen we onderzoek naar dans. ICK ontving prestigieuze prijzen en heeft de afgelopen twintig jaar over de hele wereld getoerd.

ICK wil bijdragen aan een betere wereld door een podium te geven aan het Intuïtieve Lichaam. Door de voortdurende bestudering van intuïtie is binnen ICK veel kennis vergaard over het doormaken van creatieve processen en transformaties, in de kunsten maar ook in de samenleving. ICK gebruikt die kennis zelf en deelt haar met de buitenwereld.

In september 2021 zijn we verhuisd naar het iconische gebouw Westbeat, waarmee we als Space for Dance Art aanwezig zijn in de stad. Daarvoor zijn onder meer een theater-studio en workshop-ruimtes gerealiseerd. Vanuit ons nieuwe gebouw werken we aan een inclusieve community van kunstenaars, bedrijven en wetenschappers, die zich verbonden voelen met ICK. Diversiteit is daarbij het uitgangspunt; wij geloven erin dat verschillen tussen mensen en culturen de kern vormen van een creatief proces.

read more

AUDITION | JUNIOR COMPANY ICK NEXT

Season 2023/2024

On the 28th of January 2023, ICK Dans Amsterdam organizes an audition for contemporary dancers with high technical skills (from ballet to hip hop) who are in their graduation year, just graduated or self-taught.  
We are looking for dancers who are curious about the intuitively moving body and open to new innovative forms in the performing arts. ICK values diversity and seeks dancers of all nationalities and ethnicities.  

The dancers pre-selected on January 28th 2023 will be invited to continue the audition on January 29th 2023.   

 

ICK-NEXT  
The junior company is an initiative of Emio Greco|Pieter C. Scholten and ICK Dans Amsterdam. The Next stand for the next generation of dancers in the arts field. During one year, selected dancers, each with their own individuality and diversity, follow a program, to develop their performance skills. The group will focus on research and development and will gain work experience in the studio, in site specific projects and on the stages during international touring. Each season, a program is put together in which the dancers participate in ICK's major performances of Emio Greco|Pieter C. Scholten, collaborate in experimental workshops and presentations with new makers from the ICK Artist Space, experience the Double Skin/Double Mind dance method, and take part in ICK Academy education and research activities. Together with the ICK Ensemble they form the heart of ICK's home base: Space for Dance Art.  
 

WHO?  
Dance students (f/m/x) in their last year of education, recently graduated dancers (as a post graduated program) and self-taught dancers. For people outside EU, you need to have a valid visa that allows you to stay in the Netherlands from August 2023 until August 2024  
 
WHEN?   
The audition takes place on 28 January 2023 (with an eventual call back on the 29th January).   
 
WHERE?  
ICK Space for Dance Art  
Rijnlandlaan 3  
1062 MX Amsterdam  
Amsterdam - NL  
  
REQUIREMENTS  
Full availability from August 2023 until August 2024.  
 
DEADLINE FOR APPLICATIONS  
Till the 18th of December 2022. Applications after this deadline will not be accepted (Confirmation emails of your acceptance to the audition will be sent within two weeks after the deadline).  
 
SALARY  
Internship fee of 350 Euro per month 

___

 

To apply fill in the survey online:  Application Closed 
 
For questions email to auditionicknext@ickamsterdam.nl 
 
Deadline:  18 December 2022. Applications after this deadline will not be accepted. 
 
 

Vacancies

ICK is looking for 1 new Supervisory Board Member

This post is written in Dutch because want people in our organization to be able to read and write in it. However, you do not have to be a native speaker and people from different nationalities are encouraged to apply.

Actief in het culturele hart van de hedendaagse dans

- LID - Juridische zaken / vertrouwenspersoon (1.01.2021), onbezoldigd

RAAD VAN TOEZICHT
RvT in huidige samenstelling:

RTV lid

Functieprofiel

Lid 1

Voorzitter / Algemene zaken (vacature)

Lid 2

Lid Juridische Zaken / vertrouwenspersoon / secretaris (vacature)

Lid 3

Algemeen lid / Amsterdams netwerk / artistieke zaken

Lid 4

Algemeen lid / auditcommissie

Lid 5

Lid Profilering en Marketing / auditcommissie

Besturings- en toezicht filosofie:

 • Het bestuur van ICK is opgedragen aan de algemeen directeuren Emio Greco en Pieter C. Scholten.
 • De Raad van Toezicht (RvT) ziet erop toe dat deze dit doet conform de missie van ICK en daarbij excellente performance levert.
 • De RvT zorgt voor het verantwoord vervullen van de krachtens de Wet, de Governance Code Cultuur en overige regelgeving en gedragscodes aan de Raad van Toezicht toegekende taken.
 • De RVT richt zich op strategisch essentiële onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid, realisatie van doelen.
 • De RvT toont voor medewerkers, directie en buitenwereld een zichtbare betrokkenheid bij de organisatie, door actief informatie te verzamelen en transparant te zijn naar buiten.
 • De RvT bepaalt de agenda en prioriteiten in overleg met bestuur.
 • De RvT bespreekt eigen functioneren jaarlijks buiten aanwezigheid van de bestuurders.
 • De RvT vergadert volgens vastgesteld schema op het vestigingsadres van ICK Dans Amsterdam.
 • De RvT levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden een actieve bijdrage tot het voltooien van de missie en doelstellingen van ICK.

De samenstelling van de RvT voor ICK staat borg voor:

 • Kennis: kennis en ervaring en/of affiniteit met de missie en de werkzaamheden van de stichting en met toezichthoudende taken.
 • Belangenvertegenwoordiging: van ICK en alle stakeholders.
 • Diversiteit: met een balans tussen leeftijd, ervaring, geslacht, (culturele) achtergrond van de individuele leden. Wij vragen nadrukkelijk aan mensen met een cultureel diverse achtergrond, te reageren!
 • Complementariteit: ten opzichte van de andere leden qua kennis, ervaring en netwerken, met name in het bedrijfsleven en culturele sector.
 • Evenwichtigheid: de RvT bestaat uit 5 leden en is evenwichtig in termen van teamrollen. De omvang van de Raad van Toezicht is zodanig dat de RvT effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvT de mogelijkheid bestaat vanuit zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.

Algemene eisen individuele RvT leden:

 • Hebben liefde voor de dans en cultuur en dragen graag bij aan het maatschappelijk belang van cultuur.
 • Persoonlijke kwaliteiten: ervaren teamspelers, kritisch en alert, die bereid zijn tot concessies en consensus. Collegiaal met relativering, maar ook scherp als het moet.
 • Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Hebben een brede maatschappelijke en culturele belangstelling en affiniteit met de missie en ambitie van ICK zoals geformuleerd in de beleidsplannen.
 • Goed inzicht in maatschappelijke en cultureel-politieke verhoudingen.
 • Hebben affiniteit met de werkvelden van de ICK, beschikkend over (helikopter)kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexe organisatie en zijn waar nodig standvastig.
 • Beschikken over een breed netwerk, bereidheid tot inzet van dit netwerk voor ICK.
 • Zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de ICK organisatie te volgen en het bestuur met advies bij te staan.
 • Zijn bereid en in staat de 4 vergaderingen van de RvT bij te wonen en zich daar op voor te bereiden Bezoekadres: Talentenhuis, Meer en Vaart 290, 1068 LE Amsterdam. Tel: 020-6167240.
 • Zijn in staat om bij ontstentenis van het bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien.

Functie-eisen individuele RvT leden:

De leden van de RvT beschikken over één of meerdere van de volgende kwaliteiten:

 • Bestuurlijke ervaring en of kennis in de branche en/of in andere grotere organisaties bij de overheid, in het bedrijfsleven en/of de -semi- publieke sector.
 • Kennis van en ervaring op het gebied van governance en op de verschillende gebieden van bedrijfsvoering - waaronder huisvestering - met ruime aandacht voor en ervaring met strategische vernieuwing en innovatie.
 • Kennis en ruime ervaring met financiën, in het bijzonder subsidies, crowdfunding, fondsen bij voorkeur met netwerk in de financiële sector.
 • Kennis en ervaring op het terrein van business- en verdienmodellen en marketing, (digitale) sociale/nieuwe media en ict.
 • Ruime ervaring en een goed netwerk in het bedrijfsleven.
 • Ruime ervaring en een goed netwerk in de top van de culturele instellingen/wereld.

Tezamen dekken de leden van de RvT met hun kennis en ervaring al deze gebieden voldoende af.

 

SPECIFIEKE FUNCTIE EISEN VOORZITTER

 • Ervaren bestuurder uit bedrijfsleven.
 • Is in voldoende mate beschikbaar voor een goede vervulling van zijn taak (meer dan gewoon lid) met ca 6 vergaderingen en sparringpartner in dagelijks bestuur.
 • Houdt samen met een lid van de RvT naast de reguliere vergaderingen 1x per jaar een functioneringsgesprek met de directie.
 • Is zich bewust van zijn specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling en het juist functioneren van de RvT en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit.
 • Beschikt over goede voorzittersvaardigheden, heeft integrerende, c.q. conflict-oplossende kwaliteiten en vaardigheden, mede op basis van ervaringen elders.
 • Beschikt over een ‘personal fit’ met de organisatie en het bestuur (wederzijds vertrouwen en respect).

 

SPECIFIEKE FUNCTIE EISEN LID
JURIDISCHE ZAKEN / VERTROUWENSPERSOON

 • Achtergrond in bedrijfsleven of semi publieke sector, advocatuur of rechterlijke macht
 • Ervaring en achtergrond in bestuursrecht, juridische bijstand breed, van arbeidsrecht tot aansprakelijkheid, contracten, auteursrecht.
 • Affiniteit met procesorganisatie en personeelszaken.
 • Precies en accuraat.
 • Zichtbaar geloofwaardig en toegankelijk ‘vertrouwenspersoon’.

De overall profielschets en schema van aftreden:
Wordt éénmaal per jaar -eventueel buiten de aanwezigheid van het bestuur- in de raad besproken, daarbij komen de samenstelling en competenties van de RvT aan bod.

 • Wordt hij (her)benoeming van leden van de RvT in acht genomen.
 • Wordt openbaar gemaakt via de website van ICKamsterdam.nl.

Procedure:

 • Kandidaten worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met de Voorzitter van de Raad van Toezicht en de Algemeen Directeur van ICK Dans Amsterdam.
 • Besluitvorming wordt voorgelegd aan gehele RvT en Bestuur.
 • Aanstelling conform huidige statuten voor periode van 3 jaar*

*Dit wordt binnen afzienbare termijn conform Governance Code Cultuur 4 jaar.

OVER ICK DANS AMSTERDAM
ICK (Internationaal Choreografisch Kunstencentrum), onder leiding van Emio Greco en Pieter C. Scholten, is een spraakmakend dansgezelschap dat internationale dansvoorstellingen produceert, samenwerkingen aangaat met gastkunstenaars en tal van research –en educatieve projecten initieert. Als Stadsgezelschap Dans van Amsterdam en huisgezelschap van theater De Meervaart draagt ICK bij aan de dansontwikkeling van de stad. Het dansensemble van ICK kenmerkt zich door de specifieke danstaal die door de choreografen ontwikkeld is. In het werk staat het intuïtief bewegende lichaam altijd centraal. Het repertoire van ICK bezit de bijzondere kwaliteit bij het publiek een diepere gelaagdheid over te brengen, terwijl ook toeschouwers die puur willen genieten van de schoonheid van dans zich tot de voorstellingen aangetrokken voelen. Het gezelschap ontving diverse prestigieuze prijzen en heeft de afgelopen twintig jaar over de hele wereld getoerd.

HEDENDAAGS REPERTOIRE
Repertoire maakt de artistieke ontwikkeling van een oeuvre of dansvorm tastbaar, zowel voor de betrokkenen als voor het publiek. Door stukken op het repertoire te houden, ontstaat er een perspectief op de geschiedenis, op de actuele praktijk en op de toekomst van de dans. Daarom houdt ICK veel van het eigen werk op het repertoire. Maar ook werkt ICK, met de inzet van een aantal vernieuwende Europese dans- en theaterchoreografen aan de opbouw van een hedendaags repertoire voor en met het eigen ensemble van dansers. Hierbij is het lichaam in opstand het verbindend en centraal dramaturgisch gegeven, en worden de begrippen spektakel, lichaam en wonder als leidraad aan de choreografen meegegeven.

PROFESSIONELE ONTWIKKELING, EDUCATIE EN ONDERZOEK
ICK richt zich naast het produceren van nieuw werk en het opbouwen van repertoire ook op talentontwikkeling, educatie en onderzoek voor de artists-in-residence, verwante choreografen, inspiratoren en gesprekspartners, waarbij artistieke uitwisseling een noodzakelijke vereiste is en organisatorische ondersteuning een mogelijkheid.

AARD EN ORGANISATIE
ICK werkt met een kernteam van ca. 20 medewerkers, 6-8 vaste dansers en een flexibele schil van dansers, nieuwkomers en makers die per activiteit of voorstelling aangepast wordt aan de benodigde artistieke of productionele bezettingsintensiteit.

Als het stadsdansgezelschap van Amsterdam biedt ICK, dat een breed internationaal netwerk heeft en huisgezelschap en partner in crime van theater De Meervaart in Nieuw-West is, meer dan alleen voorstellingen en meer dan één artistieke signatuur. ICK is een COMPANY met een fantastisch veelzijdig dansersensemble, een groots repertoire en een eigen methodiek (Double Skin|Double Mind); een ARTIST SPACE waar makers vanuit verschillende dans- en culturele achtergronden nieuwe danstalen en podiumkunstvormen ontwikkelen; én een ACADEMY voor zowel cultuureducatie en publiekswerk, als – en dat is uniek in de Nederlandse dans – onderzoek. Dankzij deze zeldzame combinatie bereikt ICK veel doelgroepen en maakt het veelsoortige impact. ICK is daarmee een ware keteninstelling waarbij artistieke efficiëntie en effectiviteit hand in hand gaan. Hiermee speelt ICK bovendien een leidende rol in het veld van hedendaagse dans in Amsterdam en nationaal.

read more