New Adventures 2024

Het New Adventures residentie programma van ICK Dans Amsterdam biedt opkomende choreografen de mogelijkheid om hun artistieke praktijk te verkennen, ontwikkelen en verdiepen gedurende een vier weken durende residentie, resulterend in een publieke work-in-progress-presentatie.
 
Om je aan te melden voor het New Adventures residency programma vul je het online formulier in vóór 8 januari 2024. Het formulier kan in het Nederlands of Engels worden ingevuld.  

< Aanmelding is gesloten >  

 
NEW ADVENTURES RESIDENTIE PROGRAMMA 2024
Tijdens het New Adventures residency programma wordt ICK Dans Amsterdam / Space for Dance Art een laboratorium voor innovatie in dans en beweging. De residentie creëert de mogelijkheid om een nieuw en urgent idee te onderzoeken of om eerder onderzoek naar een hoger niveau te tillen. De periode eindigt met twee publieke work-in-progress presentaties, waarin de makers hun proces openstellen en het resultaat delen met het publiek. Van de aanvragers worden vier onderzoeksprojecten uitgenodigd voor een compacte residentieperiode van vier weken. Om artistieke uitwisselingen tijdens de residentie te stimuleren, zullen twee residenties parallel lopen. Kunstenaars worden aangemoedigd om op elkaars werk te reflecteren, met elkaar en met ICK in dialoog te gaan om ideeën, ervaringen en kennis uit te wisselen.

De resident krijgt artistiek advies en begeleiding en ondersteuning bij productie, publiciteit en promotie, en technische faciliteiten. We bieden professionele coaching en expertise in de ontwikkeling van het concept en het onderzoek voor, tijdens en na het creatieve proces bij ICK. We bieden studioruimte en twee publieke presentaties in Space for Dance Art of Cultuurhuis De Vlugt in Amsterdam Nieuw-West, als onderdeel van een double bill. Door middel van deze presentaties willen we ontmoetingen met andere professionals, programmeurs en publiek faciliteren en dialoog mogelijk maken op een informele, open manier. De residentie eindigt met een mondelinge en schriftelijke evaluatie.

De resident ontvangt een budget om de basiskosten te dekken. Houd er rekening mee dat het budget bescheiden is en gedeeld moet worden als je met meer dan één kunstenaar een aanvraag indient. We kunnen geen (internationale) reiskosten of huisvesting/accommodatie tijdens de residentie dekken. In Nederland gevestigde kunstenaars krijgen voorrang.

 • De eerste residentieperiode is gepland van 8 april - 4 mei 2024, de presentaties zijn op 3 en 4 mei 2024. 
 • De tweede residentieperiode is gepland van 11 november - 7 december 2024, de presentaties zijn in december 2024.
 
DE KUNSTENAAR,
 • Is op zoek naar tijd, ruimte en reflectie om een urgent onderzoeksidee te ontwikkelen
 • Werkt fysiek en vertrekt vanuit de taal van het lichaam
 • Is nieuwsgierig naar andere praktijken en wil zich engageren en uitwisselen met de praktijken, kennis en expertise die ICK biedt
 • Is geïnteresseerd om uit te wisselen met collega-kunstenaars binnen ICK en bij te dragen aan de Amsterdamse dansgemeenschap 
 • Is werkzaam als professioneel kunstenaar (postacademisch of autodidact)
 • Staat aan het begin van een professionele carrière en heeft al wat choreografisch werk gemaakt
 • Is gelieerd aan of gevestigd in Amsterdam
 • Is bereid om het werkproces open te stellen en te presenteren aan publiek en peers met een presentatie van max. 30 minuten
We zijn niet op zoek naar een specifieke dansstijl, maar stimuleren de ontwikkeling van individuele artistieke handtekeningen in de universele taal van de dans. Kunstenaars met een interesse in andere culturen, genres, kunstvormen, gemeenschapsvorming, maatschappelijke kwesties, inclusieve praktijken, stedelijke aangelegenheden en innovatie (bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe technologieën maar ook nieuwe methodologieën, of andere) zijn welkom om zich aan te melden. De artistieke keuzes voor het ontwikkelen van werk tijdens deze residentie zijn niet vooraf bepaald, behalve dat de focus van het werk vertrekt vanuit de taal van het (dansende) lichaam. De maker kan besluiten om alleen te werken aan bewegingsonderzoek, op de grens van dans of in interdisciplinaire samenwerkingen.
 
Eerder geselecteerde artiesten waren o.a. Ainhoa Hernández Escudero, Kaide Gonzalez, Liza Sulaiman, Wojciech Grundzinski, Loraine Dambermont, Collectief MAMM, Roshanak Morrowatian, Denden Karadeniz, Robin Nimanong, Charles Pas en TREVOGA collectief.

ICK Dans Amsterdam / Space For Dance Art
ICK ondersteunt de ontwikkeling van nieuw choreografisch talent. ICK biedt een breed scala aan kennis, faciliteiten en mogelijkheden voor uitwisseling versterkt door de lopende programma's en onderzoek. We richten ons op het coachen, ontwikkelen, ondersteunen, (co)produceren en presenteren van de nieuwe generatie choreografen die de grenzen van de discipline willen verkennen en verleggen. Ze doen dit vanuit hun eigen perspectief van het lichaam als een vat om te communiceren, in al zijn diversiteit, kracht en kwetsbaarheid. ICK brengt getalenteerde makers bij elkaar die open staan voor de maatschappij en hun kunst graag naar een publiek brengen. We bieden de residentiekunstenaars de mogelijkheid om hun artistieke praktijk te verdiepen en tegelijkertijd in dialoog te gaan met de nalatenschap en het lichamelijk onderzoek van Emio Greco en Pieter C. Scholten. Makers die geïnteresseerd zijn in uitwisseling met andere kunstenaars en programma's die ICK aanbiedt, kunnen de kans krijgen zich verder te ontwikkelen als kritische, autonome danskunstenaars met een eigen artistieke signatuur. ICK rekent op een breed netwerk en een sterke verbinding met andere relevante organisaties, zowel in Amsterdam, landelijk als internationaal.   
 
De procedure, 
Vul het online formulier in vóór 8 januari 2024 met daarin,
 • Kort CV, biografie met portretfoto 
 • Werktitel van het project/de voorstelling
 • Idee/plan
 • Motivatie en urgentie (Waar komt het plan vandaan, hoe past het in de context van je ontwikkeling en waarom is het belangrijk om dit nu te doen. Wat wil je bereiken. Waarom een residentie bij ICK en op welke manier past jouw onderzoek in de context van ICK)
 • Twee afbeeldingen van eerder werk of relevant beeldmateriaal van het onderzoeksproject
 • Eén relevante videolink van eerder werk (geen WeTransfer)
 • Website/URL's waar meer informatie te vinden is
We streven ernaar om voor 4 maart 2024 contact op te nemen met de kandidaten die uitgenodigd zullen worden om hun ideeën verder uit te werken tijdens een gesprek met het artistieke team van ICK. Hierna zal de definitieve selectie plaatsvinden voor 2024.
 
De jury,
De selectie vindt plaats door een jury bestaande uit leden van het artistieke team van ICK Dans Amsterdam, aangevuld met dansprofessionals en kunstenaars uit het werkveld.

Voor meer info neem contact op via een e-mail naar: artistspace@ickamsterdam.nl

 

Thais di Marco & Diego Oliviera / foto © Alwin Poiana
Constantin Trommlitz / foto © Alwin Poiana
Fernanda Libman, Reza Mirabi, Marko Ivic / foto © Alwin Poiana
Ainhoa Hernández Escudero / foto © Alwin Poiana
Kaide Gonzalez / foto © Alwin Poiana
Robin Nimanong / foto © Alwin Poiana

1/6