HARMONIC DISSONANCE

SYNCHRON(ICIT)Y

Kunnen we de essentie van menselijke verbondenheid vastleggen; het ongrijpbare gevoel van 'eenheid' dat boven en buiten de fysieke aanwezigheid van een ander menselijk lichaam ligt?

In HARMONIC DISSONANCE- SYNCHRON(ICIT)Y werken, Dikker + Oostrik (Suzanne Dikker, Neurowetenschapper aan NYU & UU en Matthias Oostrik, Interactive Media Artist) samen met Arnoud Traa (Geluidsontwerper en -componist) en ICK om menselijke synchroniciteit en synchronie te onderzoeken door middel van artistiek en wetenschappelijk onderzoek. Dansers en bezoekers dragen EEG-apparaten, die hun hersengolven meten terwijl ze interageren met audiovisuele reflecties van hun bewegingen. Dit stelt het team in staat te onderzoeken hoe bewegingssynchronie (coördinatie, spiegeling, unisono, anticipatie, resonantie, spel, enz.) kan leiden tot een gevoel van saamhorigheid, tot synchroniciteit van de geest.

HARMONIC DISSONANCE - SYNCHRON(ICIT)Y is een performatief kunst/wetenschap onderzoek gebaseerd op van fragmenten uit het repertoire van choreografen Emio Greco | Pieter C. Scholten. In het paradigma van de artistieke signatuur van Emio Greco | Pieter C. Scholten, wordt synchroniciteit gedefinieerd als een 'duale utopie', een doel, een ideaal, waarbij een kwalitatieve relatie van 'één lichaam' wordt nagestreefd, die duidelijk wordt onderscheiden van alleen maar samen dansen.

Synchronie en synchroniciteit ontleed:
HARMONIC DISSONANCE - SYNCHRON(ICIT)Y presenteert de bevindingen van een driedaagse workshop bij ICK in 2018,  gericht op het definiëren van synchronie en het onderverdelen in zijn primaire delen. Deze noties worden gebruikt voor verder onderzoek rondom het bereiken van de 'duale utopie' van synchroniciteit.

 

                                                                  CONCEPTUAL CLOUD

Het doorlopend onderzoek werd uitgevoerd door ICK dansers Arad Inbar en Sedrig Verwoert bij het openingsevenement van "Doornburgh Buitenplaats voor Kunst en Wetenschap" op 21. September 2018 en bij het BNM Fest op 18. December 2018 in Marseille (FR). In 2019 gaven Suzanne Dikker en Suzan Tunca een workshop en performance in de context van het Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL) symposium Transdisiplinary Compositions – Contemporary Challenges. Een presentatie over het onderzoek werd took tijdens het ICK Fest 2019 gegeven.


Harmonic Dissonance / Synchron(icit)y @ AHK ID-Lab
17-21 February 2020

Tijdens de eerste workshop in 2018 stond de verhouding tussen de dansers en de interactieve technologie centraal. In 2019 lag de focus op de analyse van de ervaring van synchroniciteit tussen de dansers door het benoemen en onderscheiden van beweging intenties, zoals bijvoorbeeld het verschil tussen “als een lichaam” en “tegelijkertijd” bewegen. Gedurende de derde onderzoek week bij het ID-Lab keken wij naar de driehoek tussen de dansers, de technologie en het publiek en naar hoe de ervaringen van synchronie en synchroniciteit in de ervaringen van de toeschouwers worden gespiegeld.

Er werden dagelijks DS/DM lessen aangeboden en deelnemers van onder andere het Erasmus University college, ASCA, UVA en VU Amsterdam gaven presentaties rondom het thema synchronie/synchroniciteit.

De uitkomsten van deze week werden gepresenteerd op 21.2.2020 door ICK Next dansers Hiroki Nunogaki en Isaiah Wilson. 

InSync:Experiment tijdens opening ICK Space for Dance Art September 2021

In een snelkookpan creatief proces van een week verkenden we de volgende onderzoeksvragen uit de wereld van dans, neurowetenschap en interactieve media:

RQ1: Hoe kan wetenschappelijk rigoureus experimenteren worden geïntegreerd in een nieuwe immersieve performatieve ervaring die nog onontdekte perspectieven op live en technologisch gemedieerde menselijke verbondenheid ontsluit?

RQ2: Hoe kan de intuïtieve, maar ongrijpbare dichotomie tussen "samenzijn" en "gelijktijdigheid" belichaamd, overgebracht en gemeten worden?

RQ3: Hoe kan een interactieve audiovisuele omgeving "objectieve" datastromen (hersengolven, hartslag, beweging) vertalen in intuïtieve verhaallijnen voor performers en kijkers?

Het resulterende performatieve experiment werd uitgevoerd door Victor Swank en Beatrice Cardone tijdens de opening van ICK Space for Dance Art in september 2021.

© Mo Alzoabi

1/1