1/1

Annotatie

ICK-onderzoek richt zich sinds 2016 samen met Motion Bank op live- en post annotatie van creatieve processen bij ICK. Samen bedenken zij nieuwe vormen van documentatie, notatie en belichaamde kennisoverdracht in co-creatieve dialoog met de ontwikkeling van digital preservation media.

De samenwerking is gebaseerd op het integreren van drie onderzoekslijnen:
1. de documentatie van bewegingstaal-onderzoek bij ICK
2. De gedeelde geschiedenis van vocabulaire en notatie onderzoek omtrent het oeuvre van Emio Greco | PC.
3. De software ontwikkeling van annotatie systemen van Motion Bank.

Tussen 2016-2018 is Piecemaker2 toegepast bij het documenteren van creatieve processen van verschillende kunstenaars bij ICK. Dit onderzoek resulteerde in een klein archief van geannoteerde fragmenten van creatieve processen en dient nu als vertrekpunt voor verder onderzoek.

Piecemaker2 is een prototype voor een multi-user applicatie die assisteert bij het annoteren en scoren van dans, ontwikkeld door Motion Bank.

Het genereren van signatuur specifieke vocabulaires voor zinvolle annotatie van creatieve processen in de dans, wordt verder onderzocht in samenwerking met verschillende internationale partners. Tijdens de research academy aan de ZhDK (Zürcher Hochschule der Künste) tussen 20-26 oktober 2018 werd samen met een internationale groep kunstenaars uit verschillende podiumkunsten onderzocht hoe video-annotatie voor het publiceren van belichaamde kennis kan worden ingezet.

Door het toegankelijk maken en publiceren van creatie processen worden bruggen geslaan tussen artistieke visie en kennis die in de podiumkunsten belichaamd is en het breder kunst en kennis discours. Tegelijkertijd word het voortbestaan van vluchtige en onuitsprekelijke artistieke inhouden door te tijd heen gewaarborgd.

Voor hun gezamenlijke inspanningen in het erfgoedbehoud van hedendaagse dans en choreografie door onderzoek en innovatie in digitale documentatie en annotatie van creatieve processen zijn ICK Amsterdam en Motion Bank genomineerd voor de Digital Preservation Awards 2018 in de categorie "Open Data Institute Award voor meest Opvallend Digitale Conserveringsinitiatief in Handel, Industrie en de Derde sector. "