1/2

Let's talk about dance

Let's talk about dance is een onderzoek naar dans. Niet enkel naar dans zoals dit op een podium plaats vindt, en door een onderzoeker bekeken en bestudeerd kan worden. Maar naar dans zoals dit fysiek ervaren wordt door alle betrokkenen; dansers, choreografen, lichtmensen, het publiek en de onderzoeker zelf. Uitgangspunt voor dit onderzoek is dat de ervaring van dans een fysieke activiteit is, ook in de rol van publiek.

Bram Vreeswijk is de initiator van dit onderzoek. Na zijn studie culturele antropologie raakte hij geïnteresseerd in dans, in de eerste plaats vanuit het verlangen zelf te bewegen. Hij deed diverse vormen van danstraining, en ontdekte hierbij al snel dat hij de gesprekken van dansers en choreografen in studio's waardevol vond. Deze gesprekken gaan over veel meer dan alleen bewegingen of techniek. Ze hebben betrekking op het hele terrein van de fysieke ervaring, en daarmee op vragen over hoe je met jezelf (lichaam en geest), anderen en de wereld om gaat.

Het idee van Let's talk about dance is om deze gesprekken uit de studio halen. Dit door ontmoetingen tussen dansers, choreografen en publiek in theaters te organiseren. Maar ook door mensen met specifieke ervaringen (een expertise), bij dansprojecten uit te nodigen. Dit kunnen psychologen zijn, of vechtsporters, maar ook blinden of gevangenen die jaren in een kleine ruimte hebben doorgebracht.

'Motivations for Movement' is een serie interviews die Bram Vreeswijk deed met Victor Callens en Sawami Fukuoka, voormalige dansers van ICK. Het onderzoekt hun motivaties als dansers en een aantal essentiële aspecten van bewegingsmateriaal van Emio Greco en Pieter C. Scholten. De gesprekken met Victor en Sawami bracht Bram tot het schrijven van een essay waarin hij het werk van Emio Greco en Pieter C. Scholten vergelijkt met de ideeën van psycholoog Peter Levine over trauma-healing.

Klik hier voor video's van de interviews met Victor en Sawami en het essay.