accéder au contenu

GlitterGods / Stigma

Jesús de Vega

In 72 landen is homoseksualiteit nog altijd wettelijk verboden. In sommige landen staat hierop zelfs de doodstraf.

Glittergods/Stigma is een ode aan de achtergestelde en gediscrimineerde mensen uit de LGBTQI+ gemeenschap, alsmede een hommage aan de mensen die hebben gevochten voor de vrijheid waarvan we nu – in sommige landen – kunnen genieten.

Choreograaf Jesús de Vega gebruikt de ballroom culture als metafoor voor acceptatie, het gevoel van gemeenschap en ‘erbij horen’. Het stuk focust zich op de frictie tussen vrijheid en onderdrukking en verwijst hierbij naar gebeurtenissen in de geschiedenis van de LGBTQI+ gemeenschap: Stonewall, Pride, de aanslag op de nachtclub Pulse, de homo-concentratiekampen in Chechnya et cetera. De lichamen van de dansers bewegen tussen verschillende ideeën en zijn geplaatst in een catwalksetting. De Vega creëert fysieke, ruimtelijke en mentale begrenzingen; het is aan de dansers om zich een weg hier doorheen te banen, zodat zij kunnen schitteren als Glittergods.

In dit leven, deze dans van tegenstellingen, kunnen we zelf beslissen wie en wat we willen zijn. Het is aan ons om te accepteren of af te wijzen, om te haten of om lief te hebben. 

next

voorstellingen

30 juni 2018

Dansmakers - Amsterdam (Nl) - 20:30

Koop kaarten

1 juli 2018

Dansmakers - Amsterdam (Nl) - 20:30

Koop kaarten

ga naar agenda