accéder au contenu

NEW Adventures 2024 #1

DOUBLE BILL - RESEARCH PRESENTATION

Nieuwe makers, nieuwe ideeën, nieuwe avonturen.

New Adventures is een programma van ICK Dans Amsterdam voor nieuwe dansmakers die hun creatieve proces willen verdiepen. Elk jaar worden er een aantal makers geselecteerd die vier weken in alle vrijheid en veiligheid kunnen werken aan hun artistieke ontwikkeling. Zij krijgen daarbij inhoudelijke, productionele en financiële ondersteuning. Tijdens de residenties leren de makers elkaar onderling beter kennen door hun visie en werkmethode te delen onder meer via de ‘Movement Practice Dialogues’ en studiobezoeken. Dit levert een vruchtbare kruisbestuiving en wederzijdse leeromgeving op tussen de makers. Aan het einde van de residentie wordt het resultaat getoond in een double bill en krijgt het publiek de kans om met de makers in gesprek te gaan. 

< Klik hier voor meer info NEW ADVENTURES >
___

Constantin Trommlitz
- Silver Lining

Tijdens de New Adventures residentie in april 2024 wil Constantin, vanuit zijn achtergrond in Breaking, zich verdiepen in de expressie van chronische pijn door middel van beweging. Hij is geïnteresseerd in hoe het openlijk aanpakken ervan in dialoog met een groep dansers kan leiden tot een proces van genezing, en hoe onze eigen sensaties van pijn inspiratie en urgentie kunnen bieden om getransformeerd te worden in beweging. Tegelijkertijd biedt de residentie Constantin om zijn eigen bewegingstaal, afgeleid van Breaking, toe te passen op een groep dansers met verschillende achtergronden en te onderzoeken hoe het samenvoegen ervan met hedendaagse dansinvloeden ruimte kan maken voor emoties en verhalen.  
___

Thais di Marco & Diego Oliveira
- Swarming

Tijdens hun residentie in New Adventures in april 2024 zullen Thais en Diego de militaire tactiek genaamd swarming onderzoeken. Swarming is een term die gebruikt wordt in hedendaagse oorlogsvoering om militaire strategieën te beschrijven van groepen die tegenstanders confronteren met een veel grotere, onevenredige kracht. Swarming is de tactiek van beweging in huizen en uiteindelijk in lichamen, om het op te nemen tegen geopolitieke macht die vanuit de lucht binnendringt via verzegeling. Thais en Diego zullen swarming bestuderen als een bewegingsprincipe, met als einddoel een zwermende dans voor hen die zullen leven door te bewegen voor vijanden die ze niet kunnen verslaan. Het onderzoek maakt deel uit van meerdere acties waarbij kunstwerken die door militaire inlichtingendiensten zijn omgezet in militaire tactieken, worden teruggewonnen.