Meervaart Theater (2015 - heden)

1/1

ICK is als platform voor de hedendaagse dans een nauwe samenwerking aangegaan met Meervaart Theater in Amsterdam Nieuw-West. Dit theater profileert zich als nieuw podium voor dans en fysiek theater. ICK wordt er huisgezelschap en is daarmee bespeler van de twee zalen. Hierdoor heeft ICK een fysieke en een publieke plek, terwijl het theater een stevige profilering krijgt als nieuw danspodium.

In de Meervaart kan ICK al zijn activiteiten bundelen en doorgroeien naar een levendig centrum voor de dans in Nieuw-West, waar ICK lokale en internationale relaties een eigen podium kan bieden. Beide organisaties zetten in op een uitgebreide samenwerking op het vlak van (dans)programmering, producties, residenties, educatie, talentontwikkeling en publieksontwikkeling. Dit biedt de choreografen verbonden aan het platform de mogelijkheid om een band op te bouwen met de buurt, een ontmoetingsplek te creëren of te ervaren en een vaste bespeler te worden van de zalen van het theater.

Zo ontstaat in Amsterdam Nieuw-West een internationaal opererende ‘danshaven’, waar kleinschalige lokale projecten, interculturele uitwisseling en internationale topproducties hand in hand gaan met talentontwikkeling, cultuureducatie en publieksparticipatie.