accéder au contenu

Sixtine Biron

ICK-Ensemble

Sixtine werd geboren in Zürich, maar groeide op in Frankrijk. Zij volgde haar opleiding onder andere bij Arts Umbrella onder leiding van Artemis Gordon en liep eerder stage bij het Sally Dansgezelschap Maastricht. Sixtine is een nieuwsgierige danseres die haar uitdagingen zoekt in het onbekende: “Ik geloof dat mijn passie voor beweging en mijn instincten mijn leidraden zijn. Zij helpen mij in het begrijpen van het werk en leiden mij in mijn onderzoek naar creativiteit, verfijning en specificiteit.”

Ze relateert het idee van Het Lichaam in Opstand aan een impuls, een instinctieve beweging, die opkomt en zich naar buiten richt: “Voor mij is het lichaam in opstand er om gezien en gehoord te worden. Ik denk dat de drang van een individu om zich te uiten verbonden is aan een sterk gevoel van collectiviteit, een behoefte om zich met anderen te verbinden.”


Foto: Alwin Poiana