accéder au contenu

Reza Mirabi

New Adventures 2021

Reza Mirabi (Iran/Duitsland) studeerde Beeldende Kunst aan de Universiteit van Mumbai en studeerde af aan het DAS Choreografie, Master programma aan de Universiteit van de Kunsten, Amsterdam. Hij werkt met choreografie als een ecologische praktijk die de regeneratie van onze grond mogelijk maakt - onze grond als veelvoudig en altijd in beweging. Met zijn praktijk probeert Mirabi naar deze bewegingen te kijken - of liever te luisteren - en bedenkt hij manieren en methoden om met hen te componeren. Hoe kunnen we met elkaar en met het land samenspannen door middel van dans en verhalen? Zouden dans en verhalen ons in staat kunnen stellen om eindelijk de afbraak van onze betonnen vloeren en van onze gewelddadige politieke en sociale structuren te omarmen?

Samen met Marko Ivic en Fernanda Libman Foneseca is Mirabi geselecteerd voor het New Adventures-traject waarin ze willen leren van elkaars praktijken en samenwerken via een niet-hiërarchische methodologie. De makers studeerden allen aan de AHK, maar ieder in een andere discipline binnen de podiumkunsten. Ze gebruiken allemaal het lichaam als uitgangspunt voor hun onderzoek en hun bewegingspraktijk is sterk gerelateerd aan geluid en muzikaliteit.

Door altijd vanuit het lichaam te vertrekken en resoluut naar het lichaam terug te keren, benadert Mirabi zijn werk via belichaamde praktijken van het luisteren. Luisteren - als een choreografisch proces en politiek instrument - om hiaten te vinden, om nieuwe beweging te ontrafelen in, en om uiteindelijk onze hedendaagse crisis anders te articuleren:

"In plaats van te luisteren naar, zoek ik naar manieren om in een staat van luisteren en herinneren te komen als manieren om naar de achtergrond te verschuiven. Wat zijn de politieke en esthetische implicaties voor vandaag die luisteren zo nadrukkelijk voorstelt? Luisteren is meer dan een lichaam, het is een somatisch, perifeer en zelfs synesthetisch proces en nooit beperkt tot onze oren. In een staat van luisteren voelen we beweging, horen we de tijd, voelen we het vergetene, ontvouwen we herinneringen, en zien we het ongehoorde. Luisteren is van cruciaal belang als een collectieve praktijk om na te denken, te heroverwegen en opnieuw te verbeelden via onze individuele en collectieve lichamen. Praktijken die ons in staat stellen de complexiteit en intensiteit van de hedendaagse crisis te verwerken en ons in staat stellen te handelen."

Het resultaat van hun residentie is te zien op vrijdag 19 en zaterdag 20 november in New Adventures: Mami Kang & Fernanda Libman - Marko Ivic - Reza Mirabi.