accéder au contenu

WE THE INTUITIVE BODY / HARMONIC DISSONANCE: PHANTOM BODY

De voorstelling WE the Intuitive Body van Emio Greco en Pieter C. Scholten, artistiek directeuren van ICK Dans Amsterdam openbaart de inspirerende kracht die zich bevindt tussen ratio en instinct. We zien en ervaren de kwetsbaarheid en tegenkracht van het lichaam, hoe de adem ons lichaam kan sturen en hoe we kunnen worden geleid door onze instincten. De dansers worden begeleid door echo’s van hun lichamen, vastgelegd in de installatie Phantom Body van kunstenaar Matthias Oostrik neurowetenschapper Suzanne Dikker, componist Than van Nispen en dansonderzoeker Suzan Tunca - ontwikkeld in opdracht van Museum De Lakenhal. Het project is onderdeel van Harmonic Dissonance - een interdisciplinair onderzoeksprogramma naar hoe synchronie in beweging en hersengolven kan worden gemeten en zichtbaar kan worden gemaakt, met het uiteindelijke doel om tools te ontwikkelingen die interpersoonlijke communicatie kunnen bevorderen - tussen partners, performer en publiek, therapeut en client.