accéder au contenu

Hamlet - Dewey Dell

Internationale Programming ICK-Fest

Op uitnodiging van ICK is het collectiefDewey Dell uit Italië te gast met Hamlet, een voorstelling van choreografe TeodoraCastellucci. 

Dewey Dellneemt dit Iconisch en eeuwig twijfelend theaterpersonage als uitgangspunt voor een sterk beeldende dansvoorstelling.Drie dansers zetten de geestelijke toestand van Hamlet –tobe or nottobe – om in een lichamelijke zoektocht naar bezetenheid, wanneer je lichaam iemand anders toebehoort.   

DeweyDell is eenkunstenaarscollectief gevestigd inCesenaen Berlijn.In hunvoorstellingenwordt de choreografie voortdurend geïnspireerd en gevoed door de beelden uit de kunstgeschiedenis en het dierenrijk.VoorHamletlieten ze zich voeden door overgangsrites over heel de wereld .

'Hamlet’ maakt deel uit van ICK-Fest 2021, georganiseerd door ICK Dans Amsterdam en de Meervaart.