accéder au contenu

"GAMES" door Creative Performance Lab

Conservatorium van Amsterdam

"GAMES" door Creative Performance Lab studenten van het Conservatorium van Amsterdam (CvA), en Gerard Staebler & Kunsu Shim

Spelen is een essentiële activiteit van de mensheid. Zonder spelen zijn we niets anders dan muilezels, voor altijd trekkend aan een touw met zware stenen. Maar de spellen in deze workshop zijn niet die van vandaag, waarin de "spelers" naar schermen staren en de tijd doden door zinloos vermaak. De huidige computerspellen zijn een bezigheid die ver afstaat van het echte spelen. Ze missen - zoals blijkt uit het volgende boeddhistische verhaal - echte interactie tussen de spelers en het gespeelde spel: een beitelaar die een Boeddhabeeld maakt, zegt: "Door mij word jij een Boeddha, en door jou word ik een Boeddha". Dit verhaal spreekt dus van een doelloze activiteit (want "Boeddha worden" is geen doel in gewone zin). De "GAMES" die centraal staan in de workshop die aan deze voorstelling voorafgaat, vertegenwoordigen precies dit idee van spelen; een ander gebruik van de dingen; en het spel zelf.

In de jaren zestig begonnen een aantal kunstenaars de Fluxusbeweging. Zij speelden onder andere onder de termen Performance, Happening, Concept art. Ze speelden als kinderen, met stenen langs een beekje, klommen in een appelboom, plukten en beten onrijpe appels, gooiden ze speels in de lucht - de wereld vergetend, zonder angsten of zorgen, zonder plichten, en ver verwijderd van maatschappelijke en politieke oordelen en manipulatie. Terwijl ze dat deden, waren ze vrij en toch verbonden met de wereld. Tegenwoordig is kunst meestal een middel tot een doel geworden. Het doel van alle dingen in deze wereld is vooraf bepaald. Dingen worden consumptiegoederen genoemd, en het menselijk handelen is onlosmakelijk verbonden met het vermogen ze te verkrijgen en te consumeren. Dingen dienen ook om macht te verkrijgen. Ze definiëren en domineren ons. Hun macht legt beslag op het vermogen om te spelen.

De workshop "GAMES" van het Creative Performance Lab van het Conservatorium van Amsterdam, met een eindvoorstelling in ICK's Space for Dance Art, draait in een open en hands-on forum om artistieke en "doelloze" activiteit. De regels worden door ons allen bepaald. ( Gerard Staebler & Kunsu Shim )