accéder au contenu

FRA | Symposium ART + CARE: Forme(s) de Vie

ICK Associate Artist Éric Minh Cuong Castaing

FRA
Onder de noemer  FRA (Italiaans voor ‘tussen’)  organiseert ICK vanaf 2013 bijeenkomsten waar het intuïtieve lichaam ter discussie wordt gesteld door provocatie en tegenspraak. Tot nu toe altijd nomadisch maar vanaf 2022 met regelmaat op de nieuwe plek van ICK: Space for Dance Art. Uiteenlopende kennisgebieden en disciplines worden uitgenodigd om hun licht te schijnen op de kracht en kwetsbaarheid van het lichaam. De bijeenkomsten zijn voor een breed publiek die geïnteresseerd zijn in dans, in beweging of gewoonweg in de fictie van het lichaam.

Dit symposium is de kick-off van het meerjarig traject ART + CARE waarbij de relatie tussen kunst en zorg wordt uitgelicht. Het werk van ICK Associate Artist Éric Minh Cuong Castaing staat hierbij centraal.

Éric verkent in zijn choreografisch werk de representatie en waarneming van het lichaam in de 21ste eeuw. Hij ondervraagt hierbij de dualismen van werkelijkheid en fictie, natuur en cultuur, het organische en artificiële. Hij is geïnteresseerd in unieke lichamen en tussenmenselijke verhoudingen. Hij werkt niet alleen met getrainde dansers, maar ook met amateurs, mensen met bewegingsbeperkingen en met (lichamelijk beperkte) kinderen. Eric Minh’s projecten worden in Frankrijk en Nederland ontwikkeld, in samenwerking met lokale zorginstellingen, individuele geïnteresseerden en met het speciaal onderwijs.

 

ICK
Space for Dance Art
Rijnlandlaan 3,
Amsterdam

 

Over de voorstelling Forme(s) de Vie 

Vertaald vanuit het Frans betekent Forme(s) de Vie zoiets als levensvormen of vormen van levens. Speels vertaald betekent het vorm geven aan het leven en staat voor het in beweging brengen van het lichaam vanuit een esthetische motivatie. In Forme(s) de Vie brengt de Frans/Vietnamese choreograaf Eric Minh Cuong Castaing dansers van het gezelschap Shonen en volwassenen met een mobiliteitsbeperking samen. Zo onthult hij de kracht en kwetsbaarheid van lichamen die al te vaak worden onderschat of afgeschreven. Welke gebaren zou je behouden als beweging een probleem werd, een doel, een strijd die al je aandacht opeiste? Dansers worden als het ware ingezet als menselijke prothesen en compenseren met hun lichaam de motorische tekortkomingen van een voormalige danseres en een voormalige bokser. De voorstelling ontwikkelt zich organisch rondom een filminstallatie en betrekt ook de lichamen van bezoekers. 


Forme(s) de Vie zal op  woensdag 15 december om 14:00 uur met de originele Franse cast te zien zijn in het studiotheater van Space for Dance Art. Voorafgaande aan de voorstelling op 15 december vindt er tussen 12:30 – 13:30 een dansworkshop plaats met Dido Mirck van Danspark.


Het project Forme(s) de Vie bij ICK komt tot stand met financiële steun van VriendenLoterijFonds, VSBFonds, Stichting Zabawas, Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland en het Fonds culturel franco-néerlandais.

                         

lees meer