accéder au contenu

Dag 4 - The Artists Are Present #1

Sigrid Stigsdatter Mathiassen, Charles Pas

Identiteit, realiteit en fantasie, belichaamde poëzie

 

Sigrid Stigsdatter Mathiassen - Cold Hawaii 

En zo trekt ze zich terug. Ze verkent de immense leegte, het territorium van plezier en het rijk van stilte, nadat iets gebroken is. Als een hartzeer dat zich opbouwt, om enkel weer in elkaar te storten, creëert ze een karakter dat ademt, opstaat, en verdwijnt. Door beweging en geluid, woorden, en gezang, zoekt ze een balans tussen de harde realiteit en de zachte werelden van haar verbeelding. 

Cold Hawaii is een solo die kan worden gezien als een esoterische roman, waarin fictie de kaart wordt om de realiteit opnieuw in te beelden. Het is een paradox en een mythe, om het verlangen te confronteren om zichtbaar te zijn en besloten te zijn, om verlegen te zijn en te veel, om iemand te zijn, om niemand te zijn, om wild te zijn maar ook sereen. Het is een voorstelling vol liefdesverdriet, teleurstelling, en afwijzing. 

 

Charles Pas - Victory Boogiewoogie

We will try to kiss this moment of passing   

What is meant for us to have and hold   

Trying to find our way in this dessert   

What new fruit can the tree bare   

Mama, it is not that you did wrong, no   

We will midwife the time, for we do not know what will come out of this darkness  

We are a living system   

My skin and bones drum along with yours  

Victory Boogie Woogie is een fysieke solo van Charles Pas. Dit gedicht van lichaam en geluid gaat over de mens die probeert te overleven in de stad. Een jungle van voortdurend sneller racende levens die elkaar elke dag ontelbare keren rakelings kruisen. Een disfunctionele biotoop mits het ieder organisme voor zich is. Geteisterd door onthechting. En zo: een eenzaamheidsepidemie, het afbrokkelen van eens gevonden sociale cohesie, illusie en des te meer desillusie. De banaliteit van het kwaad.   

Dit is de dystopische plek waar Charles zichzelf in plaatst. Om te onderzoeken wat het betekent als je continu jezelf moet optuigen, je voortdurend achter de feiten aanloopt, je geen connectie kan vinden en alles betekenisloos lijkt maar je niet anders weet dan doorgaan. Een strijd met het dagdagelijkse, om het proberen te temmen, en een zoektocht naar alles wat daarachter ligt.   

In deze ‘oefening in mens zijn’ gaat Charles een dialoog aan met een volledig gesampled geluidsdecor van Willem Lenaerts. Hij begint ineengestuikt, alleen op scène, met enkel een rugzak om hem te vergezellen. De soundtrack van de stad helpt hem op te staan. Willem laat Charles dansen met gecreëerde realiteiten, steeds weer opnieuw. Charles woedt zich een weg en speelt met een eigen bewegingstaal door mime te abstraheren en te laten transformeren in dans. Ook leent hij van de release techniek om zo het jezelf optuigen in een cyclische beweging vorm te kunnen geven.   

Zo is Victory Boogie Woogie een dynamische gesamplede trip waarin er door middel van flitsen van een leven in deze stad een steeds groter plaatje zichtbaar wordt.  

Victory Boogie Woogie is inhoudelijk sterk geïnspireerd door het werk van Adam Curtis. De soundtrack werd beïnvloed door sample-goden MF Doom, J Dilla en Quasimoto die samen het album “Madvillainy” maakten. Het vertrekpunt voor Charles zijn personage en verschillende scènes is Travis Bickle uit Taxi Driver. De titel is ontleend aan een onaf schilderij van Mondriaan dat het bruisende levensritme van New York beschrijft.   

Victory Boogie Woogie is een voorstelling die refereert aan wederkerende thema’s in het werk van Charles Pas. Eerder maakte hij werk dat gaat over wat het betekent om als individu in de tijd van nu te leven en hoe om te gaan met alle regels van de moderne mens. Ontreddering ligt op de loer. Het verlangen om te spelen met chaos komt voort uit het opgroeien in een omgeving die nooit stabiel was en waarin verbinding geen gegeven was: Charles werkt vanuit een constante overlevingsmodus en een op je hoede zijn voor wat komen gaat.  

next event

12 november 2022

Cultuurhuis De Vlugt - Amsterdam (Nl) - 20:00

ga naar agenda