PREMIERE PROJECT

Performing arts in a new era

ICK maakt sinds 2022 onderdeel uit van een nieuw EU Horizon Europe-project gecoördineerd door Athena Research Center. Het project heeft een looptijd van drie jaar en is gericht op de modernisering van de podiumkunsten, met name dans en theater. Met de inzet van geavanceerde digitale technologieën wordt de gehele levenscyclus van voorstellingen ondersteund: van productie, curatie en presentatie voor het publiek tot analyse en interpretatie door kunstwetenschappers en archivering. 

PREMIERE zal creatie tools aanreiken voor het repetitie- en productieproces van uitvoeringen die gebruik maken van AI, VR en XR technologieen, en er zal een protocol worden gemaakt voor het vastleggen en opslaan van nieuwe voorstellingen. PREMIERE zal gebruik maken van digitale instrumenten voor het indexeren en cureren van reeds bestaande artifacten uit dans- en theaterarchieven. Oude en nieuwe digitale artefacten zullen worden geanalyseerd en verrijkt met behulp van Artificiële Intelligentie en vastgelegd in een Virtual Reality wereld met geavanceerde navigatie functionaliteiten. In de distributiefase zal de toegevoegde waarde van het gebruik van dergelijke technologieën worden gedemonstreerd door VR browsing en VR streaming interfaces aan te bieden om verschillende eindgebruikers te kunnen bereieken. Het doel van het project is om uiteindelijk het begrip, het plezier, de toegankelijkheid en het behoud van de podiumkunsten te verbeteren. 
 
Het PREMIERE-consortium bestaat uit 12 partners uit 6 verschillende landen (GR, CY, FR, ES, PT en NL) met een verscheidenheid aan expertises: informatietechnologiedeskundigen, kunstwetenschappers, creatieve industrieën, dans- en theatergroepen, kunstonderwijs en industriële en zakelijke partners. Gedurende de looptijd van het project zullen diverse activiteiten worden georganiseerd die gericht zijn op verschillende gebruikersgroepen zoals individuele kunstenaars, theater- en dansgroepen, theaterpodia, creatieve en media-industrieën, kunstwetenschappers, technologische instellingen en het brede publiek. 

            

Ga voor meer informatie naar de website van het project https://premiere-project.eu en volg ons op de sociale media om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en de activiteiten.
instagram 
facebook
© Guillermo Carrión

1/1