Peers & Onderzoekers

Het intuïtieve lichaam

Onderzoek schept ruimte. Voor experimenten, reflectie en vernieuwing in de kunstvorm dans. Bij ICK Amsterdam hebben we inmiddels een schat aan kennis opgedaan over dans(an)notatie, documentatie en kennisoverdracht. Kennis die we delen via lezingen, workshops, publicaties, internationale congressen en Europese projecten met researchers uit de dans en de wetenschappen.

We onderhouden ons eigen artistieke archief al 25 jaar. Met kennis uit onderzoek verrijken we onze creatieve processen. We delen die kennis met de kunstenaars van ICK Artist Space en passen die kennis toe in onze educatieactiviteiten. Onderzoek verbindt de dans als bron van lichamelijke kennis aan andere kunstvormen en kennisgebieden. En zorgt voor nieuwe perspectieven op de relatie tussen lichaam en geest.

We werken samen met de verschillende kunstacademies (AHK, Fontys, Codarts, ArtEZ, KABK), maar ICK Academy staat ook in nauw contact met psychologen, neurowetenschappers, filosofen, componisten, beeldende kunstenaars en programmeurs. We hechten grote waarde aan onze banden met nationale en internationale universiteiten en onderzoekscentra zoals de UvA, Universiteit Leiden/ACPA, Universiteit Utrecht, Coventry University, Hochschule Mainz en ZhDK in Zürich.

Peers & Onderzoekersprojecten