Sensorium Toolkit

Een zintuigelijke gereedschapskist om te gaan dansen

De toolkit is een instrument voor dansdocenten om leerlingen via zintuiglijke ervaring te stimuleren tot dans en beweging. Deze fysieke box prikkelt de creativiteit en zit vol gereedschap om te voelen, horen, kijken en ruiken. 

 

De Sensorium Toolkit geeft docenten houvast tijdens lessen waarin de connectie tussen lichaam en geest voorop staat. Beelden, geluiden, geuren en texturen vormen het uitgangspunt voor fysieke ontdekking en voor het natuurlijke proces van concentratie, informatieverwerking, creatieve associatie, voorstellingsvermogen en uiteindelijk gelaagde beweging. 

De Sensorium Toolkit is geïnspireerd op de artistieke visie van de professionele choreografiepraktijk van Emio Greco en Pieter C. Scholten. De toolkit geeft je als docent materiaal waarmee je leerlingen aanmoedigt de creatieve mogelijkheden van hun lichaam te ontdekken. De toolkit schrijft geen bewegingen of choreografieën voor. Het was de nieuwsgierigheid naar het bewegende lichaam die Greco in 1995 zelf de studio indreef. Met de toolkit roepen we diezelfde nieuwsgierigheid op bij leerlingen én docenten.

Een docent die met de toolkit werkt is vooral gretig om zijn/haar eigen creatieve visie uit te breiden, om buiten de gebaande paden van de kinetische bewegingsles te treden en om avonturen aan te gaan in het leren ontdekken van de relatie tussen lichaam en geest.

De toolkit is geschikt voor diverse lessituaties, en bedoeld voor lessen aan leerlingen vanaf 10 jaar. Als docent bepaal je zelf of je de toolkit gebruikt in één les, in een lessenreeks, of als terugkerend onderdeel in je reguliere lessen. De toolkit combineert het creatieve met het rationele en biedt zo een veelzijdige blik op wat danseducatie is: door middel van creativiteit en ontdekking, analyse en verwerking leren over jezelf, over je eigen lichaam en de relatie met je omgeving. 

lees meer

Documentaire Susanne Marx

Het lectoraat kunst- en cultuureducatie, onder leiding van Folkert Haanstra, ondersteunde vervolgens een parallelonderzoek van choreografe/dansdocente Susanne Marx, dat zich richtte op het inzetten van de collectieve aspecten van de workshop Double Skin/Double Mind voor een transculturele benadering van dansonderwijs en op het ontwikkelen van een potentiële lessenreeks voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12, waarbij de beeldspraak zoals die door Greco en Scholten wordt gebruikt bij de overdracht naar hun dansers ook werd ingezet in de lessen.
Bas de Brouwer
Bas de Brouwer
Bas de Brouwer

1/3