Open Audition

ICK-Ensemble

ICK Dans Amsterdam, led by Emio Greco & Pieter C. Scholten, is looking for experienced contemporary dancers with high technical skills to join ICK's dance ensemble.

On the 11th, 12th and 13th of March 2022, ICK organizes open auditions for dancers who are curious about the intuitively moving body and who are open to new innovative forms in the performing arts.

ICK values diversity and seeks dancers of all nationalities and ethnicity. We offer an attractive 12 month-contract starting August 1st, 2022, in one of the most vibrant cities of the world (Amsterdam).

The dancers who are pre-selected on March 11th and 12th will be invited to continue the audition on March 13th. Availability for the whole season of 2022-2023 is required. 

The deadline is 3rd of March. Applications after this deadline will not be taken into account. 

To apply for the open auditions please fill in this form: click here

Careers

PRODUCTION MANAGER + 

This post is written in Dutch because want people in our organization to be able to read and write in it. However, you do not have to be a native speaker and people from different nationalities are encouraged to apply.

Op korte termijn38 uur per week 

De Productie Manager is verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en afronding van de producties van ICK. Je leidt de productieafdeling, die zorgt voor de totstandkoming van de voorstellingen, workshops en mediaprojecten. Dat begint bij een projectplan en een budget, die de basis zijn voor de efficiënte organisatie van het project. De Productie Manager overziet alle projecten, heeft de verantwoordelijkheid voor mensen en middelen en stuurt de interne organisatie aan.   

Als onderdeel van het managementteam werk je aan de ontwikkeling van de thuishaven van ICK Space for Dance Art: een kruising tussen museum, danslokaal, mediatheek, theater, galerie, haven, publieke ruimte; plek van creatie, onderzoek en overdracht  

Welke kwaliteiten en ervaring zoeken wij?  

 • je hebt ervaring in de productie van podiumkunst of media,  
 • je bent punctueel, accuraat, haalt je deadlines en vraagt dat ook van anderen,  
 • je hebt uitstekende sociale vaardigheden en een coachende leiderschapsstijl,  
 • je bent een organisatietalent, met oog voor mens en detail,  
 • je neemt makkelijk beslissingen en stelt prioriteiten onder druk,  
 • je kunt projectbegrotingen opstellen en bewaken,  
 • je bent communicatief sterk en je navigeert makkelijk tussen verschillende culturen.  
 • je beheerst Nederlands en Engels.  

We zijn op zoek naar iemand die zich verbonden voelt met de visie van ICK. Je bent een ‘groeier’ - je hebt de ambitie om je minimaal vier jaar met ons te verbinden. We willen onze diversiteit vergroten, het zou mooi zijn als je daaraan een bijdrage kunt leveren.   

Je gaat samenwerken met een divers team van leergierige en flexibele collega’s, in een inspirerend gebouw. De salariëring is conform de cao Toneel & Dans 2020-2021. Inschaling geschiedt op basis van relevante werkervaring. 

De eerste gesprekken zijn begonnen; zolang deze vacature nog online staat kan je nog reageren met een motivatiebrief en CV, die je kunt sturen naar vacatures@ickamsterdam.nl. Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Pieter C. Scholten. 

ABOUT ICK DANS AMSTERDAM

ICK Dans Amsterdam is an international platform for contemporary dance, under the vision of Emio Greco and Pieter C. Scholten. With a diverse team, we make dance performances, support young choreographers and do research on dance. ICK has received prestigious awards and in the past twenty years has toured all over the world.

ICK wants to contribute to a better world by giving a stage to the Intuitive Body. Through the ongoing study of intuition, ICK has accumulated a great deal of knowledge about creative processes and transformations, both in the arts and in society. ICK uses this knowledge itself and shares it with the outside world.

In September 2021, we moved into the iconic Westbeat building, which gives us a presence in the city as a Space for Dance Art. This includes a theatre studio and workshop spaces. From our new building we are working on an inclusive community of artists, businesses and academics, who feel connected to ICK. Diversity is the starting point; we believe that differences between people and cultures form the core of a creative process.

read more

 

CREATIVE PRODUCER

This post is written in Dutch because want people in our organization to be able to read and write in it. However, you do not have to be a native speaker and people from different nationalities are encouraged to apply.

Op korte termijn - deeltijd bespreekbaar 

Wij zijn op zoek naar een Creatief Producent vanaf januari 2022Je legt verbinding met kunstenaars, ondernemers, bestuurders en andere partners en realiseert daardoor samenwerkingsverbanden, maatschappelijke betrokkenheid en financieel draagvlak. Je geeft leiding aan de externe activiteiten van ICK, zoals PR & communicatie, community-vormingsponsoring en fondsenwerving.  

Gezamenlijk met Emio Greco, Pieter C. Scholten en de Production Manager+, die verantwoordelijk is voor de interne dagelijkse leiding, werk je mee aan de ontwikkeling van de Space for Dance Art: een kruising tussen museum, danslokaal, mediatheek, theater, galerie, haven, publieke ruimte en een plek van creatie, onderzoek en overdracht.  

 • je voelt je aangesproken door de visie van ICK en je kunt die vertalen naar proposities, 
 • je werkt aan het uitbouwen van strategische en meerjarige partnerships, 
 • je bent sales en target gedreven, 
 • je verkent de mogelijkheden van sponsoring door bedrijven en andere organisaties, 
 • je bouwt onze vriendencommunity op. 
 • je bent communicatief sterk en je navigeert makkelijk tussen verschillende culturen. 
 • je beheerst Nederlands en Engels. 

We zijn op zoek naar iemand die zich verbonden voelt met de visie van ICK. Je bent een ‘groeier’ - je hebt de ambitie om je minimaal vier jaar met ons te verbinden. We willen onze diversiteit vergroten, het zou mooi zijn als je daaraan een bijdrage kunt leveren. 

Je gaat samenwerken met een divers team van leergierige en flexibele collega’s, in een inspirerend gebouw. De salariëring is conform de cao Toneel & Dans 2020-2021. Inschaling geschiedt op basis van relevante werkervaring. 

De eerste gesprekken zijn begonnen; zolang deze vacature nog online staat kan je nog reageren met een motivatiebrief en CV, die je kunt sturen naar vacatures@ickamsterdam.nl. Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Pieter C. Scholten. 

ABOUT ICK DANS AMSTERDAM

ICK Dans Amsterdam is an international platform for contemporary dance, under the vision of Emio Greco and Pieter C. Scholten. With a diverse team, we make dance performances, support young choreographers and do research on dance. ICK has received prestigious awards and in the past twenty years has toured all over the world.

ICK wants to contribute to a better world by giving a stage to the Intuitive Body. Through the ongoing study of intuition, ICK has accumulated a great deal of knowledge about creative processes and transformations, both in the arts and in society. ICK uses this knowledge itself and shares it with the outside world.

In September 2021, we moved into the iconic Westbeat building, which gives us a presence in the city as a Space for Dance Art. This includes a theatre studio and workshop spaces. From our new building we are working on an inclusive community of artists, businesses and academics, who feel connected to ICK. Diversity is the starting point; we believe that differences between people and cultures form the core of a creative process.

read more

Vacancies

ICK is looking for 2 new Supervisory Board Members

This post is written in Dutch because want people in our organization to be able to read and write in it. However, you do not have to be a native speaker and people from different nationalities are encouraged to apply.

Actief in het culturele hart van de hedendaagse dans

- VOORZITTER (1.10.2021), onbezoldigd

- LID - Juridische zaken / vertrouwenspersoon (1.01.2021), onbezoldigd

RAAD VAN TOEZICHT
RvT in huidige samenstelling:

RTV lid

Functieprofiel

Lid 1

Voorzitter / Algemene zaken (vacature)

Lid 2

Lid Juridische Zaken / vertrouwenspersoon / secretaris (vacature)

Lid 3

Algemeen lid / Amsterdams netwerk / artistieke zaken

Lid 4

Algemeen lid / auditcommissie

Lid 5

Lid Profilering en Marketing / auditcommissie

Besturings- en toezicht filosofie:

 • Het bestuur van ICK is opgedragen aan de algemeen directeuren Emio Greco en Pieter C. Scholten.
 • De Raad van Toezicht (RvT) ziet erop toe dat deze dit doet conform de missie van ICK en daarbij excellente performance levert.
 • De RvT zorgt voor het verantwoord vervullen van de krachtens de Wet, de Governance Code Cultuur en overige regelgeving en gedragscodes aan de Raad van Toezicht toegekende taken.
 • De RVT richt zich op strategisch essentiële onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid, realisatie van doelen.
 • De RvT toont voor medewerkers, directie en buitenwereld een zichtbare betrokkenheid bij de organisatie, door actief informatie te verzamelen en transparant te zijn naar buiten.
 • De RvT bepaalt de agenda en prioriteiten in overleg met bestuur.
 • De RvT bespreekt eigen functioneren jaarlijks buiten aanwezigheid van de bestuurders.
 • De RvT vergadert volgens vastgesteld schema op het vestigingsadres van ICK Dans Amsterdam.
 • De RvT levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden een actieve bijdrage tot het voltooien van de missie en doelstellingen van ICK.

De samenstelling van de RvT voor ICK staat borg voor:

 • Kennis: kennis en ervaring en/of affiniteit met de missie en de werkzaamheden van de stichting en met toezichthoudende taken.
 • Belangenvertegenwoordiging: van ICK en alle stakeholders.
 • Diversiteit: met een balans tussen leeftijd, ervaring, geslacht, (culturele) achtergrond van de individuele leden. Wij vragen nadrukkelijk aan mensen met een cultureel diverse achtergrond, te reageren!
 • Complementariteit: ten opzichte van de andere leden qua kennis, ervaring en netwerken, met name in het bedrijfsleven en culturele sector.
 • Evenwichtigheid: de RvT bestaat uit 5 leden en is evenwichtig in termen van teamrollen. De omvang van de Raad van Toezicht is zodanig dat de RvT effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvT de mogelijkheid bestaat vanuit zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.

Algemene eisen individuele RvT leden:

 • Hebben liefde voor de dans en cultuur en dragen graag bij aan het maatschappelijk belang van cultuur.
 • Persoonlijke kwaliteiten: ervaren teamspelers, kritisch en alert, die bereid zijn tot concessies en consensus. Collegiaal met relativering, maar ook scherp als het moet.
 • Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Hebben een brede maatschappelijke en culturele belangstelling en affiniteit met de missie en ambitie van ICK zoals geformuleerd in de beleidsplannen.
 • Goed inzicht in maatschappelijke en cultureel-politieke verhoudingen.
 • Hebben affiniteit met de werkvelden van de ICK, beschikkend over (helikopter)kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexe organisatie en zijn waar nodig standvastig.
 • Beschikken over een breed netwerk, bereidheid tot inzet van dit netwerk voor ICK.
 • Zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de ICK organisatie te volgen en het bestuur met advies bij te staan.
 • Zijn bereid en in staat de 4 vergaderingen van de RvT bij te wonen en zich daar op voor te bereiden Bezoekadres: Talentenhuis, Meer en Vaart 290, 1068 LE Amsterdam. Tel: 020-6167240.
 • Zijn in staat om bij ontstentenis van het bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien.

Functie-eisen individuele RvT leden:

De leden van de RvT beschikken over één of meerdere van de volgende kwaliteiten:

 • Bestuurlijke ervaring en of kennis in de branche en/of in andere grotere organisaties bij de overheid, in het bedrijfsleven en/of de -semi- publieke sector.
 • Kennis van en ervaring op het gebied van governance en op de verschillende gebieden van bedrijfsvoering - waaronder huisvestering - met ruime aandacht voor en ervaring met strategische vernieuwing en innovatie.
 • Kennis en ruime ervaring met financiën, in het bijzonder subsidies, crowdfunding, fondsen bij voorkeur met netwerk in de financiële sector.
 • Kennis en ervaring op het terrein van business- en verdienmodellen en marketing, (digitale) sociale/nieuwe media en ict.
 • Ruime ervaring en een goed netwerk in het bedrijfsleven.
 • Ruime ervaring en een goed netwerk in de top van de culturele instellingen/wereld.

Tezamen dekken de leden van de RvT met hun kennis en ervaring al deze gebieden voldoende af.

 

SPECIFIEKE FUNCTIE EISEN VOORZITTER

 • Ervaren bestuurder uit bedrijfsleven.
 • Is in voldoende mate beschikbaar voor een goede vervulling van zijn taak (meer dan gewoon lid) met ca 6 vergaderingen en sparringpartner in dagelijks bestuur.
 • Houdt samen met een lid van de RvT naast de reguliere vergaderingen 1x per jaar een functioneringsgesprek met de directie.
 • Is zich bewust van zijn specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling en het juist functioneren van de RvT en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit.
 • Beschikt over goede voorzittersvaardigheden, heeft integrerende, c.q. conflict-oplossende kwaliteiten en vaardigheden, mede op basis van ervaringen elders.
 • Beschikt over een ‘personal fit’ met de organisatie en het bestuur (wederzijds vertrouwen en respect).

 

SPECIFIEKE FUNCTIE EISEN LID
JURIDISCHE ZAKEN / VERTROUWENSPERSOON

 • Achtergrond in bedrijfsleven of semi publieke sector, advocatuur of rechterlijke macht
 • Ervaring en achtergrond in bestuursrecht, juridische bijstand breed, van arbeidsrecht tot aansprakelijkheid, contracten, auteursrecht.
 • Affiniteit met procesorganisatie en personeelszaken.
 • Precies en accuraat.
 • Zichtbaar geloofwaardig en toegankelijk ‘vertrouwenspersoon’.

De overall profielschets en schema van aftreden:
Wordt éénmaal per jaar -eventueel buiten de aanwezigheid van het bestuur- in de raad besproken, daarbij komen de samenstelling en competenties van de RvT aan bod.

 • Wordt hij (her)benoeming van leden van de RvT in acht genomen.
 • Wordt openbaar gemaakt via de website van ICKamsterdam.nl.

Procedure:

 • Kandidaten worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met de Voorzitter van de Raad van Toezicht en de Algemeen Directeur van ICK Dans Amsterdam.
 • Besluitvorming wordt voorgelegd aan gehele RvT en Bestuur.
 • Aanstelling conform huidige statuten voor periode van 3 jaar*

*Dit wordt binnen afzienbare termijn conform Governance Code Cultuur 4 jaar.

OVER ICK DANS AMSTERDAM
ICK (Internationaal Choreografisch Kunstencentrum), onder leiding van Emio Greco en Pieter C. Scholten, is een spraakmakend dansgezelschap dat internationale dansvoorstellingen produceert, samenwerkingen aangaat met gastkunstenaars en tal van research –en educatieve projecten initieert. Als Stadsgezelschap Dans van Amsterdam en huisgezelschap van theater De Meervaart draagt ICK bij aan de dansontwikkeling van de stad. Het dansensemble van ICK kenmerkt zich door de specifieke danstaal die door de choreografen ontwikkeld is. In het werk staat het intuïtief bewegende lichaam altijd centraal. Het repertoire van ICK bezit de bijzondere kwaliteit bij het publiek een diepere gelaagdheid over te brengen, terwijl ook toeschouwers die puur willen genieten van de schoonheid van dans zich tot de voorstellingen aangetrokken voelen. Het gezelschap ontving diverse prestigieuze prijzen en heeft de afgelopen twintig jaar over de hele wereld getoerd.

HEDENDAAGS REPERTOIRE
Repertoire maakt de artistieke ontwikkeling van een oeuvre of dansvorm tastbaar, zowel voor de betrokkenen als voor het publiek. Door stukken op het repertoire te houden, ontstaat er een perspectief op de geschiedenis, op de actuele praktijk en op de toekomst van de dans. Daarom houdt ICK veel van het eigen werk op het repertoire. Maar ook werkt ICK, met de inzet van een aantal vernieuwende Europese dans- en theaterchoreografen aan de opbouw van een hedendaags repertoire voor en met het eigen ensemble van dansers. Hierbij is het lichaam in opstand het verbindend en centraal dramaturgisch gegeven, en worden de begrippen spektakel, lichaam en wonder als leidraad aan de choreografen meegegeven.

PROFESSIONELE ONTWIKKELING, EDUCATIE EN ONDERZOEK
ICK richt zich naast het produceren van nieuw werk en het opbouwen van repertoire ook op talentontwikkeling, educatie en onderzoek voor de artists-in-residence, verwante choreografen, inspiratoren en gesprekspartners, waarbij artistieke uitwisseling een noodzakelijke vereiste is en organisatorische ondersteuning een mogelijkheid.

AARD EN ORGANISATIE
ICK werkt met een kernteam van ca. 20 medewerkers, 6-8 vaste dansers en een flexibele schil van dansers, nieuwkomers en makers die per activiteit of voorstelling aangepast wordt aan de benodigde artistieke of productionele bezettingsintensiteit.

Als het stadsdansgezelschap van Amsterdam biedt ICK, dat een breed internationaal netwerk heeft en huisgezelschap en partner in crime van theater De Meervaart in Nieuw-West is, meer dan alleen voorstellingen en meer dan één artistieke signatuur. ICK is een COMPANY met een fantastisch veelzijdig dansersensemble, een groots repertoire en een eigen methodiek (Double Skin|Double Mind); een ARTIST SPACE waar makers vanuit verschillende dans- en culturele achtergronden nieuwe danstalen en podiumkunstvormen ontwikkelen; én een ACADEMY voor zowel cultuureducatie en publiekswerk, als – en dat is uniek in de Nederlandse dans – onderzoek. Dankzij deze zeldzame combinatie bereikt ICK veel doelgroepen en maakt het veelsoortige impact. ICK is daarmee een ware keteninstelling waarbij artistieke efficiëntie en effectiviteit hand in hand gaan. Hiermee speelt ICK bovendien een leidende rol in het veld van hedendaagse dans in Amsterdam en nationaal.

read more