accéder au contenu

LEZING THE INTUITIVE BODY DOOR SUZAN TUNCA

Museum de Lakenhal, Leiden - NL

Iedereen heeft een beeld of gevoel bij intuïtie, maar wat is het nu precies? De een noemt het ons zesde zintuig; de ander een vorm van onbewuste kennis die niet in woorden kan worden uitgelegd; een derde omschrijft het als gevoelsmatig weten. Ter ere van de tentoonstelling Imagine Intuition organiseren we in samenwerking met Studium Generale Leiden een verdiepende lezingenreeks, waarin verschillende wetenschappers op het ongrijpbare thema intuïtie reflecteren. Iedereen is welkom!


Op zondag 18 december deelt Suzan Tunca in haar Engelstalige lezing The Intuitive Body op performatieve wijze inzichten over ons intuïtieve lichaam. Deze inzichten verkreeg zij door het documenteren van de choreografische taal van Emio Greco en Pieter C. Scholten, artistiek directeuren van ICK Amsterdam / Space for Dance Art. Deze intuïtieve kennis, gebaseerd op de logica van dans, wordt verbonden aan tot nadenken stemmende experimenten in relatie tot kennisdomeinen als de filosofie, psychologie, kunsttheorie en religie.

Let op: deze lezing is in het Engels !

Locatie: Auditorium Museum De Lakenhal, Leiden (NL)

klik voor meer info : INTUITIVE BODY