Onderzoek

Onderzoek schept ruimte voor experiment en reflectie, kan een repertoire contextualiseren, intrinsieke waarden binnen artistieke signaturen lokaliseren en communiceren en ondersteunt zodoende verdieping en innovatie binnen de dans als kunstvorm en dans in verhouding tot de maatschappij. Het onderzoek bij ICK richt zich op documentatie, notatie en overdracht van hedendaagse dans. Alle onderzoeksactiviteiten komen direct voort uit de artistieke praktijk van de choreografen die bij ICK aan het werk zijn, en de onderzoeksresultaten stromen omgekeerd ook weer terug naar deze praktijken. Dat betekent dat de choreografen die bij ICK werken een actieve bijdrage leveren aan het onderzoek, terwijl zij er ook de vruchten van kunnen plukken om hun artistieke ontwikkeling mee te voeden.

Via onderzoek gevoerd vanuit het hart van de praktijk, worden er communicatieve bruggen gebouwd tussen de dans - als vorm van zijn, denken en kennis - en andere kunstvormen en wetenschappelijke onderzoeksvelden, waardoor er nieuwe perspectiven kunnen ontstaan op de gedeelde ervarings-  en betekenisruimte van de dans - van zowel de dansers en choreografen als ook hun toeschouwers.

Behalve ter verrijking van creatie- en documentatieprocessen worden de uitkomsten van onderzoek ook veelvoudig ingezet bij educatieve activiteiten en toegepast bij het delen van artistieke inhouden met het algemene en gespecialiseerde publiek via bijvoorbeeld evenementen in de context van voorstellingen, internationale onderzoeksnetwerken en presentaties bij seminars. Onder andere opent het nieuwe perspectieven op de dialoog over de verhouding tussen geest en lichaam. 

Voor meer informatie over onderzoek bij ICK – het nieuwsgierige lichaam, terug- en vooruitblik, klik hier

ICKProjects

ICKArchief

ICKExtern